Yoga filosofie

Het achtvoudige pad van Patanjali

Yama’s

Niyama’s

De 5 koshas (energielagen) van yoga.

De guna’s voor balans