De guna’s voor balans

Er zijn drie guna’s De drie fundamentele guna’s, ook wel vertaalt als deugden, zijn de kern van de Hindoe filosofie en psychologie. Yogische teksten beschouwen de drie guna’s, te weten: tamas, rajas en sattva, als de basiskwaliteiten van de natuur en die zijn altijd in iedereen aanwezig. We hebben alle drie de guna’s nodig om … Meer lezen over De guna’s voor balans