Privacy verklaring

Pilago Massage kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pilago Massage, en omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de website aan Pilago Massage verstrekt.  Pilago Massage kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw IP-adres
 • Uw bankgegevens indien nodig

Waarom Pilago Massage gegevens nodig heeft

Pilago Massage verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • Telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden,
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Het kunnen begeleiden van u binnen de diensten van Pilago Massage
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Daarnaast kan Pilago Massage uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

Hoe lang Pilago Massage gegevens bewaart:

Pilago Massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Pilago Massage verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Pilago Massage heeft een verwerkersovereenkomst met provider D-hosting Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van onze website. en Onlineafspraken draagt zorg voor de verwerking van afspraken die u online maakt met Pilago Massage.
Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Pilago Massage en de beheerder van de website

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Pilago Massage worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pilago Massage gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Pilago Massage maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Pilago Massage te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pilago Massage heeft hier geen invloed op.
Pilago Massage heeft Google geen toestemming gegeven om via Pilago Massage verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar christel@Pilago.nl. Pilago Massage zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Pilago Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pilago Massage maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pilago Massage verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pilago Massage op via christel@Pilago.nl.
www.pilago.nl zijn websites die onder deze privacy verklaring vallen. Pilago Massage is als volgt te bereiken:


Telefoon: 06-22684380
E-mailadres: christel@Pilago.nl