Keltisch verhaal over godin Ostara

Ostara en de sneeuwhaas met eieren

Vele duizenden jaren geleden, wachtten alle dieren, planten, mensen en andere levende wezens ongeduldig op de komst van de lente. Na een lange, koude winter verlangde iedereen naar de warmere lichtere dagen. Iedereen had vertrouwen want zo rond Imbolc waren de zaden onder de grond al ontkiemd en staken de eerste bolletjes hun kopjes hier en daar al boven de aarde uit. De uit het zuiden teruggekeerde vogels begroetten elkaar fluitend en zochten alvast naar de beste plekken om straks hun nestjes te bouwen. De mensen maakten hun akkers klaar om binnenkort hun tarwe en groenten te zaaien. En zoals ieder jaar stond alles en iedereen te trappelen om weer naar buiten te gaan.

Maar juist dat jaar liet de lentegodin Ostara, de godin van de dageraad en de wedergeboorte, onverwacht lang op zich wachten. De aarde bleef bedekt met een dikke laag sneeuw, en het vroor dat het kraakte. De wintervoorraden raakten op en de mensen en dieren kregen honger. De meeste planten hielden zich voor een groot deel nog onder de grond schuil, maar die hun kopjes al opgestoken hadden, bevroren van de kou.

Het was op een koude dag aan het einde van de Imbolc periode dat een klein meisje langs de bosrand liep te zoeken naar iets eetbaars. Het was heel guur, dus ze had dikke warme kleren aan en een mandje bij zich. Ze liep en ze liep, maar vond niets eetbaars. Alle bessen, noten, eikels en kastanjes waren al lang gevonden en opgepeuzeld door de bosdieren. Door de vorst en de sneeuw waren nog nergens jonge brandnetels of zevenblad voor een lekker soepje. Al zoekend kwam het meisje bij een open, besneeuwde plek in het bos aan en daar zag ze een vogel liggen. De arme vogel was erg zwak en ging bijna dood van de kou. Het meisje kreeg medelijden, maar ze wist niet hoe ze het diertje kon helpen. Met tranen in haar ogen sprak zij diep vanuit haar hart tot de lentegodin Ostara en vroeg haar om hulp.

Plotseling verscheen er een prachtige regenboog aan de hemel en langs die regenboog kwam Ostara aangelopen. Ze was gekleed in een schitterende mantel van warm en stralend zonlicht. En waar zij liep, begon de sneeuw direct te smelten en kwam de dampende aarde tevoorschijn. De lente was gekomen! Helaas was dat voor de kleine vogel te laat.

Maar toen Ostara de tranen van het kleine meisje zag, tikte ze zacht de vogel met haar staf aan en hij veranderde in een prachtige witte sneeuwhaas.  ‘Een sneeuwhaas kan veel beter tegen sneeuw en kou dan een vogel’ sprak Ostara met vriendelijke stem tot het meisje,  ‘Vanaf nu kunnen jullie mensen de sneeuwhaas als mijn eerste teken van de lente zien, zodra jullie hem zien in de bossen en velden, weten jullie dat ik eraan kom.’  Ze streek het meisje zacht over haar bol en het kind voelde zich plotseling van binnen lekker warm en vrolijk worden. Haar hongergevoel verdween. Ostara sprak verder: ‘Ik geef jullie niet alleen een sneeuwhaas, want na de lange winter hebben jullie bijna geen eten meer en hebben jullie honger. Daarom zal ik de sneeuwhaas eieren, in de kleuren van mijn regenboog, meegeven. Die eieren zijn niet alleen om jullie honger te stillen maar ook om de vruchtbaarheid van Moeder Aarde te vieren.  Geef je mandje maar aan de haas’. De sneeuwhaas vulde het mandje van het meisje met rode, oranje, gele, groene, blauwe en paarse eieren. Ostara liep voor het meisje uit richting haar huisje. Bij het huisje zwaaide Ostara met haar staf, waarop alle sneeuw voor de zon verdween. En als een wonder was de aarde plotseling bezaaid met voorjaarsbloemen. Glimlachend knikte Ostara ten afscheid: ‘Dag lief kind!’ Het meisje zwaaide vrolijk naar de godin en stapte haar huis binnen.

En godin Ostara ging verder, zwevend over de aarde liet zij een spoor van krokusjes, narcissen en hyacinten in álle kleuren van de regenboog achter zich. En overal waar zij kwam volgde de sneeuwhaas haar en vonden de mensenkinderen gekleurde eieren. Toen Ostara de aarde overal waar het lente moest worden had opgewarmd, vertrok zij terug naar het land waar zij woonde met Koning Eik. Samen genoten zij van de lentekleuren, – geuren, – geluiden en alle levende wezens die zo blij waren met de komst van de lentegodin.  Maar niemand was zo blij als koning Eik zelf. Wat was ze mooi en lief zijn stralende godin………..

En Ostara ? Die straalde nog meer en helderder als zij in de buurt van koning Eik was. Zoveel liefde en licht verwarmt de harten en laat de liefde groeien bij het grote en kleine volk, de dieren, de planten én ook tussen goden en godinnen!

** een verhaal van OmaHeksje, bewerkt door Esther **

Wil je ook een dag aan je innerlijke flow werken? En meestromen met het natuurlijk ritme van de natuur? En je zielsverlangen laten openbaren?

Geef je op in de workshop agenda

Het Jaarwiel als Ceremonie

Leven in harmonie

Een serie-bewustzijnsdagen genaamd het “Het jaarwiel” helpen we je bij Pilago jezelf weer in harmonie te brengen door 8 x per jaar een bezinningsdag aan te bieden. Tijdens deze dagen begeleiden Christel en Esther je om je lijf en je energie weer af te stemmen op je eigen natuurlijke ritme  en die van de seizoenen, met behulp van yoga en systemische opstellingen, ademwerk en visualisaties. Hierbij gebruiken we inspiratie uit de traditionele westerse spirtualiteit, vanuit de Keltische kalender van de Druïden. Deze volgt de stand van de zon én de 8 natuurlijke seizoenen. In combinatie met de Chinese elementenleer en de Tao zoals gebruikt wordt in de Yin-yoga, hebben Christel en Esther een programma van 8 workshops voor je gemaakt. Zodat jij weer in harmonie kunt komen met je eigen innerlijke natuur. 

Het leven is een cyclus

De natuurlijke cyclus van rust, ontwaken, groei, bloei, oogst en rust kun je ook in je eigen leven en lijf herkennen. In onze groeicyclus als mens: baby-kind-jongere-volwassene-weloverwogene-oudere, maar ook in je dagelijkse ritme van nacht-ochtend-middag-avond-nacht. Deze natuurlijke cyclus bestaat in ons allemaal. Nu leven we tegenwoordig niet meer zo bewust met deze ritmes, we hebben kunstlicht en verwarming, dus we gaan maar door. Maar dat zorgt er ook voor dat we vaak te weinig rust en bezinning nemen en we onszelf vaak uitputten. Wanneer we weer meer bewust zijn van deze ritmes en seizoenen in onszelf, komen we vanzelf ook meer in alignment met onze natuurlijke energie. Als we weer leren om afgestemd te zijn op de natuurlijke energiestromen in onszelf en de spiegel die ons voorgehouden wordt vanuit de natuur, dan zullen we meer gemak en plezier in ons leven ervaren. En zo wordt het makkelijker om je mooiste leven te leven. 

Het jaarwiel van de Druïden

Voor de Kelten bestond het jaar uit twee delen: het donkere deel en het lichte deel. Het jaar begint bij de start van de donkere helft. Zoals alle groei begint in het donker, in de aarde, het ei of de buik, zo begint een nieuw jaar op 1 november in de Keltische kalender met Samhain. Het leven begint dus met eerst naar binnen keren, het donker in naar de roots om daarna wanneer het midwinter geweest is (21 december, Yule) langzaam weer meer licht te zien. Van 1 op 2 februari ontwaakt het leven uit de winterslaap met Imbolc, het feest van het nieuwe begin en is op het 21 maart tijd om even tussentijds de balans op te maken tijdens Ostara, de lente equinox. De lichte helft van het jaar begint dan op 1 mei, gevierd tijdens Beltane, het feest van de liefde en onze krachten en energie zijn op z’n hoogst tijdens midzomer, Litha op 21 juni. Na dit hoogtepunt van licht en kracht, wordt het langzaam tijd voor de oogsttijd, die begint met Lammas op 1 augustus en die overgaat in het feest van overvloed en balans tijdens de herfstequinox op 21 september. En dan begint op 1 november  cyclus in de natuur weer opnieuw.

Kom jij je ook laten inspireren door de natuur tijdens een dag-retreat bij Pilago?

De bewustzijnsdag zijn los te volgen en te boeken. Een dag bestaat uit diverse vormen van yoga en systemisch werk, afgestemd op het seizoen en de bijbehorende elementen. Je hebt er geen ervaring voor nodig. Alleen de bereidheid om eerlijk naar jezelf te kijken en te  durven voelen wat je lichaam je te vertellen heeft. Christel en Esther begeleiden je daarin.

Esther van der Wijk

Christel Potasse Esther Links en
Christel Rechts

 

 

 

 

Geef je op⬇️

Het Keltische verhaal over de zonnewende

Het Keltische verhaal over de zonnewendes

We gaan terug naar de Keltische tijd, de tijd waarin het Druïdisme is ontstaan. De natuur was voor de Kelten de leidraad voor het leven en hun jaarfeesten waren daarop afgestemd. Het donker en het licht verdeelde het jaar in tweeën en de zonnewendes (midwinter en midzomer) zijn dan ook belangrijke momenten in het jaarwiel.

Bij deze belangrijke dagen hoort een mooi verhaal over:

Koning Eik en Koning Hulst

In een land hier ver vandaan leefden twee koningen in hetzelfde koninkrijk, ze waren broers.  De Hulstkoning woonde in het Noorden. Daar was het koud, er lag altijd sneeuw en was het er donker. Omdat het altijd donker was in het gebied van de Hulstkoning leerde hij zijn volk om rust te nemen en zuinig te zijn met wat ze hadden aan voedsel. Hij leerde zijn volk om na te denken over het leven om bij zichzelf naar binnen te gaan en te voelen wat ze echt nodig hadden. De koning Hulst leerde zijn volk omgaan met moeilijkheden in het koude gebied.  Zij leefde in rust en eenvoud, zij verzamelde voedsel en hadden de kennis om deze lang te bewaren en goed om te gaan met de bronnen.

Zijn broer de Eikkoning, leefde in het Zuiden van het land, waar het veel warmer was en de zon volop scheen. Koning Eik vond het belangrijk dat zijn volk kon genieten van het leven en dat zij feest vierden.  Zijn volk nam wat ze willen en zij dachten er niet over na. Vruchtbaarheid stond bij hem hoog in het vaandel en hij zag dan ook graag jonge leventjes rond hem heen dansen!

Zijn broer de Eikkoning, leefde in het Zuiden van het land, waar het veel warmer was en de zon volop scheen. Koning Eik vond het belangrijk dat zijn volk kon genieten van het leven en dat zij feest vierden.  Zijn volk nam wat ze willen en zij dachten er niet over na. Vruchtbaarheid stond bij hem hoog in het vaandel en hij zag dan ook graag jonge leventjes rond hem heen dansen!

Maar Koning Eik was nu niet blij, want het was, net zoals in het noorden bij zijn broer Hulst, winter geworden. Het werd kouder en donkerder en het volk in het zuiden was niet gelukkig. Ze wisten niet goed hoe ze met de kou en het donker om moesten gaan.  En de koning kon het ze niet leren. Alleen in het Noorden hadden ze kennis van overleven in deze omstandigheden. Zo besloot Koning Eik dat het tijd werd om een bezoek te brengen aan zijn broer Hulst en op 21 december betrad hij zijn rijk. 

Eik liep op Koning Hulst af en zei: “Mijn beste broeder, mijn volk is niet gelukkig, en wij willen het licht en de zon terug in ons land. Help ons de zon terug te brengen.”  Hulst lachte hem uit, en zei: “Je volk moet eerst maar eens leren zuinig te zijn met wat ze hebben, en een tijd van bezinning in acht nemen waarin ze nieuwe plannen kunnen maken”. “Zonder plannen kom je nergens.”  Maar Koning Eik wist dat daar nu geen tijd meer voor was en ondernam actie. 

Hij zei: “Beste broer, als ik moet vechten voor de terugkeer van het licht, zal ik dat doen”. 

Hij stond op en liep op Koning Hulst af. Hulst stond op en vloog zijn broer aan.  Koning Eik was zwakker dan zijn broer maar hield vol, denkend aan het volk, dat hem nodig had. Dat schonk hem kracht. In zijn gedachten brandde de zon en in één slag versloeg hij de Hulstkoning, die nu gewond op de grond lag.  Koning Eik beval hem de zon terug te geven. En zo gebeurde het. 

Koning Eik zei: “Mijn beste broeder, als je de donkere dagen terug wilt, kom dan op 21 juni naar het zuiden des lands, waar je je krachten weer met de mijne mag komen meten.” 

En zo geschiedde het dat de broers Koning Hulst en Koning Eik elkaar ieder jaar op de zomer- en de winterzonnewende opzoeken en hun deel van het seizoen opeisen. Maar zij besloten om ook hun kennis te delen voor hun volkeren. 

Voor het hele land was er in de lichtmaanden feest, overvloed,  genezing en vruchtbaarheid. 

En in de donkere maanden was er tijd voor rust, bezinning en het maken voor nieuwe plannen voor in de lichte tijd. Iedereen was het hele jaar gelukkig, omdat beide volken nu de kennis hadden van licht en donker!

En in de donkere maanden was er tijd voor rust, bezinning en het maken voor nieuwe plannen voor in de lichte tijd. Iedereen was het hele jaar gelukkig, omdat beide volken nu de kennis hadden van licht en donker!

Dit oude mythische verhaal is verteld door: Esther van der Wijk
www.imbolc.nu

Meer weten en leren over de flow van je leven Volg dan de cursus hieronder:

Wheel of the year dag

Familieopstellingen: durf te voelen

Ieder mens wil gelukkig zijn, het maakt niet uit of je arm bent of rijk, welk geloof je aanhangt of van welk continent je komt. Iedereen wil gelukkig zijn. Sterker nog, volgens de Dalai Lama is gelukkig zijn het doel van ons leven. De vraag is dus vooral hóe je gelukkig wordt. En daarin heeft iedereen zijn eigen weg te vinden. 

Toch vinden we dit als Nederlanders vaak maar een lastig onderwerp: geluk. Want vanuit onze cultuur hebben we het toch liever over problemen of dingen die niet goed gaan. Als coach, opsteller en trainer zie ik juist het tegenovergestelde langskomen: hoe word ik minder ongelukkig? Vaak vermomt een geluksvraag zich in meer praktische vragen zoals: hoe krijg ik minder stress, hoe krijg ik meer plezier in mijn werk, hoe krijg ik een betere relatie met ouders (of partner), hoe krijg ik weer meer zin in het leven?

En hoewel ieder mens dus zijn eigen weg naar geluk te vinden heeft, valt mij op dat er ook een heel kenmerkende overeenkomst tussen alle problemen zit. De meeste mensen voelen zich ongelukkig omdat de stroom van hun levensenergie ergens in hun leven geblokkeerd is geraakt.

Dat kan natuurlijk heel verschillende oorzaken hebben, maar voor bijna iedereen geldt dat dit gebeurt wanneer we onze gevoelens niet toe durven te laten. En wanneer je niet durft te voelen, raakt onze natuurlijke energiestroom geblokkeerd.

Dat niet durven voelen kan komen omdat je bijvoorbeeld als kind iets traumatisch hebt meegemaakt dat zo overweldigend was dat je het moest wegstoppen om te kunnen overleven. Of omdat je nooit goed begeleidt bent geweest in het omgaan met je gevoelens. Of omdat in het gezin waarin jij bent opgegroeid bepaalde gevoelens taboe waren en als je ze wel liet zien, dat je dan beschaamd werd.

Zo was het bij mij thuis in het gezin taboe om verdrietig te zijn. Toen ik als jong kind verdrietig was en moest huilen, dan werd tegen me gezegd: “niet janken, gaat wel weer over”.  Dit lijkt niet zo heel erg, veel mensen groeien op in gezinnen waarin over bepaalde gevoelens heen gestapt wordt. Het lijkt vaak heel normaal. Maar dat is het niet.

Wanneer je je gevoelens af moet breken of niet mag laten zien, dan kun je de kwaliteit van de gevoelens namelijk niet leren. Zo is verdrietig zijn heel belangrijk om te leren loslaten. En wat kan dat toch opluchting geven, even lekker huilen. 

Boosheid leert je je grenzen aan te geven en eenzaamheid leert je hoe uniek je bent, zelfs in het gezin waaruit je vandaan komt. Iedere emotie heeft zo zijn eigen kwaliteit in zich. En als je de gevoelens toe durft te laten, leer je niet alleen die kwaliteiten, maar kan ook jouw levensenergie weer vrij stromen. Je hoeft ze namelijk niet meer tegen te houden en daardoor ontstaat weer ruimte voor je levenskracht. Alsof je een dam in de gracht van je zandkasteel kunt laten oplossen in het aankomende water. Ineens is er weer stroming.

In de basis is dit het principe waarmee ik werk tijdens een opstelling. We maken een reis vanuit jouw pijn in het hier en nu, naar een verborgen verhaal in jouw verleden. Door de weggestopte emoties te durven doorvoelen of zelfs alleen maar aan het licht te brengen, kan dat wat jouw kracht blokkeert weer vrijuit stromen. 

AuraSoms zit zo’n blokkade echter diep in het energetische systeem waaruit jij voortkomt. We hebben immers allemaal onze levensenergie meegekregen van onze ouders. Dan kan het zijn dat in jouw familiesysteem een geheim of verborgen verhaal is dat al generaties meegaat. Onbewust wordt het onuitgesprokene telkens aan een volgende generatie doorgegeven, totdat iemand bereid is om het geheim aan het licht te brengen, het te durven doorvoelen. 

En dat is wat een familieopstelling is, een reis in het familiesysteem om te doorvoelen wat er in de onderstroom zich afspeelt, zodat de levensenergie in jou en jouw familiesysteem weer mag stromen.

Wil je een workshop doen waar je leert stralen, groeien en in je kracht staan? Kijk in de workshop agenda

Deze blog is geschreven door

Esther van der Wijk
Esther van der Wijk

Verantwoordelijk voor je eigen geluk.

Zover ik weet is iedereen op zoek naar geluk, niemand uitgezonderd. Heb jij het gevonden? Grappig eigenlijk dat we aan het zoeken zijn naar iets wat eigenlijk gewoon in je zit, maar hoe kun je het aanboren? Heel simpel eigenlijk; verantwoordelijkheid nemen voor je persoonlijke pad en niet iedereen en alles de schuld geven van je ongeluk. Je geluk hangt af van hoe je in het leven staat en dat je bij jezelf kan blijven ondanks alles wat er om je heen gebeurt.  

Maar is dat wel zo makkelijk?

Soms gebeuren er dingen die je echt hard raken zoals je baan kwijtraken. In theorie is het zeker ook dan mogelijk ondanks je nare omstandigheden.

Maar hoe dan?

Het heeft ermee te maken hoe je ‘omstandigheden’ binnen laat. Je kan er een heel groot probleem van maken in je gedachten en denken dat het het einde van de wereld is. Of je kan ook denken dat je een nieuwe kans krijgt om een gave baan te vinden die je veel beter ligt. Dus hoe pak jij je problemen op? 

Als je je negatieve baas als een obstakel ziet, voel je je boos en gefrustreerd; als je je baas ziet als ‘iets wat je nodig hebt om te leren hoe je ermee om kan gaan’, ervaar je een gevoel van kalmte.

Overgave

Je zal zien dat er elke dag problemen langs zullen komen die niet zo erg zijn. Met deze problemen kun je overgave oefenen en je geluk voelen, gewoon omdat het kan. Als het regent en je bent het een beetje zat al die regen, kun je dit omzetten in een positieve gedachte. Bijvoorbeeld; ik zit droog binnen en heb een heerlijke kop thee. Misschien heb je een gesprek gehad met een vriendin dat stroef verliep. Voel je je geïrriteerd? Kun je het even laten voor wat het is en de volgende dag er in liefde op terug komen?

Train jezelf

Realiseer je dat veel van de pijn waar je mee te maken hebt in je leven eigenlijk je eigen gedachten zijn die er een eigen verhaal van maken. Het is belangrijk dat je leert om je negatieve gedachte om te zetten naar een meer positieve gedachte. Vertrouwen hebben dat alles gaat zoals het moet en een zekere overgave beoefenen. Je niet druk maken over gebeurtenissen die je niet kan veranderen is het begin van een gelukkigere zelf.

Blijf jezelf trainen om je niet te hechten aan nare situaties en je met positieve gedachten bezig te houden. De zon schijnt altijd achter de wolken en een regenwolk gaat altijd ook weer weg het is allemaal maar tijdelijk. Zo is het ook met je gedachten; als je een week verder bent met positieve gedachten dan lijkt het allemaal erg ver weg.

Een oplossing

Patanjali is degene die de yoga Sutra’s heeft geschreven. Die leren je om met yoga, ademhaling en meditatie te trainen om weer een gelukkiger mens te worden. Bij Pilago willen we je hierin ondersteunen kom een gratis proefles doen

Wil je lessen volgen bij Pilago?
Dat kan volg dan de link ⬇️

Een proefles volgen

Lid worden

Wil je een workshop doen waar je leert stralen en groeien?

Kijk in de workshop agenda

 

Go with the flow: met de natuur mee bewegen

Voel jij je soms ook zo afgeremd, geblokkeerd, gehinderd? Is het ook telkens dezelfde hindernis die je maar blijft tegenkomen? Of heb je het gevoel dat je eigenlijk vooral jezelf in de weg zit? Dan is het belangrijk om je blik eens naar binnen te richten en te checken of jij wel in lijn bent met jouw eigen innerlijke natuur.

Veel van onze moderne problemen zoals stress, burn out, angst en het gevoel niet goed genoeg te zijn, komen voort uit een manier van leven die niet past bij wie we werkelijk van binnen zijn.

We werken te hard, zitten te veel, eten ongezond en gedragen ons vaak alsof we meer een robot dan een mens zijn. We moeten zo veel, zo vaak. Vaak denken we dat dat vooral komt vanuit onze omgeving, dat een ander iets van ons verwacht. Maar als we eens eerlijk naar onszelf kijken, dan zijn we meestal net zo vaak onze eigen gevangenbewaarders. Want ook wij willen een mooi huis, een leuk gezin, fijne vakanties naar spectaculaire bestemmingen, een coole baan die goed verdient. We willen allemaal meedoen en erbij horen. Maar… is dat eigenlijk wel waar? Is die gedrevenheid eigenlijk wel onze echte natuur?

Want het is toch ook heel bijzonder dat we in de ratrace waarin we leven ook zoveel overbelaste mensen zien. En wie van ons is er niet vaak oververmoeid geweest door de combinatie van gezin, werk en ook nog een leuk sociaal en privé leven willen hebben?

Dé remedie tegen stress, overspannenheid, burn out en oververmoeidheid is zelfkennis. Leren wat jouw natuurlijke manier van zijn is en dan doen wat bij jou en jouw energiesysteem past. Weten wanneer je daadkrachtig kunt zijn (yang) en wanneer je je hebt over te geven aan dat wat het leven je te bieden heeft (yin). Of zoals een van mijn trainers ooit zo mooi zei: “Als je een perenboom bent in een appelboomgaard en je probeert de hele dag appels te maken, dan heb je stress en zul je je nooit goed genoeg voelen. Want het zal je nooit lukken, je bent immers een perenboom. Die maken geen appels”. 

Yoga, ademwerk en systemisch werk (familieopstellingen) helpen je om te ontdekken wie je van binnen werkelijk bent. Ademwerk brengt je aandacht naar binnen en je lijf tot rust, yoga leert je je lijf te kennen en ervaren en te voelen waar je spanning vasthoudt en waar je meer ruimte kunt maken in je lichaam. Systemisch werk helpt je diep te leren voelen en op energetisch niveau te ervaren waar jouw energie niet stroomt en verborgen verhalen je levensenergie blokkeren. 

Vanaf deze zomer helpen Christel en Esther je ieder seizoen met het verdiepen van je zelfkennis, door je in contact te brengen met je lijf en je energiesysteem. Om zo weer in de flow van jouw eigen levensstroom te komen. 

We organiseren ieder seizoen een dagworkshop die je helpt om je eigen innerlijke natuur te leren kennen én met het ritme van de natuur mee te bewegen. Daarbij houden we de Keltische kalender zoveel mogelijk aan. Deze traditionele kalender is gebaseerd op de maan, de zon en de natuurlijke seizoenen. Per seizoen werken we met de bijbehorende elementen uit de Chinese geneeskunst en de lessen uit de natuur.  Zo is er genieten en oogsten in de zomer (vuur), loslaten in de herfst (aarde), rust en plannen in de winter (metaal/water), groeien in de lente (vuur). Tijdens deze dagen werken we met yoga, ademwerk, visualisaties en opstellingen. 

Het gaan magische dagen worden. Houd de website in de gaten voor de volgende seizoenen.

Deze blog is geschreven door

Esther van der Wijk
Esther van der Wijk

Blaas/Nier meridiaan

Water element

Het ritme van de winter is rust en naar binnen keren.

De winter is het begin van de cyclus van de seizoenen en daarom is het net als een jong kind, onzeker, geïsoleerd en eenzaam. De angst is als de oerangst voor het donker. Bij de winter hoort het element water. Deze is het meest yin van alle vijf de elementen. De orgaansystemen die met water zijn verbonden, zijn de nieren en de blaas, ze regelen het water metabolisme.
In de winter trekt de natuur zich terug. De dagen worden korter, alles wordt kaal, grijs en donker. De meeste mensen worden ook rustiger in de winter, hebben minder activiteiten en duiken op de bank onder een dekentje. Een tijd waarin we ons bundelen tegen de kou en willen overwinteren tot de lente.

Water element verbeteren

Door te werken aan je blaas-  en niermeridiaan zul je minder last hebben van eenzaamheid en worden je depressies en angst behandeld. Zodat er hoop, groei en overvloed kan ontstaan. Als je in de diepte van het water element de hoop kan vinden van één klein ding, kan het je helpen om uit het water te komen.  Je hoeft alleen maar te geloven dat de mogelijkheid voor verandering bestaat. Dit is de kracht van water. Het is het begin. Het is de plek waar al het potentieel ligt om te groeien.
Als dit element uit balans raakt, zul je merken dat je teveel hooi op je vork hebt genomen. Je krijgt het in balans door stilte te vinden en naar je innerlijke stem te luisteren.

Nier meridiaan, water elementNier meridiaan
actief tussen 17.00 – 19.00 uur
De niermeridiaan bevordert liefde, genezing, vrede, mededogen, verzoening, vriendschap, psychische vermogens en zuivering. De meridiaan loopt aan beide zijden van het lichaam en begint onder de voet en loopt omhoog aan de binnenzijde van de enkel, via de binnenzijde van het onderbeen via de knie en bovenbeen, via de lies naar de geslachtsorganen en loopt omhoog langs de navel over de borst naar het sleutelbeen, keel en eindigt bij de oren.


blaas meridiaan, water elementBlaas meridiaan

actief tussen 15.00 – 17.00 uur De meridiaan begint in de ooghoeken aan beide zijde van de neus en loopt omhoog naar het voorhoofd over de schedel naar het achterhoofd. Vervolgens gaat deze omlaag langs de dwarsuitsteeksels van de ruggenwervels, langs het heiligbeen en het stuitje en dan weer omhoog naar de nek tot de stuit (net naast het eerder beschreven gedeelte), verder omlaag over de bil, achterbeen, knieholte, kuit, enkel en eindigt aan de buitenzijde van de voet aan de nagel van de vijfde teen.

Workshop

Yule markeert de winterzonnewende, de kortste dag van het jaar. Vanaf nu worden de dagen langer en vieren we de terugkeer van de zon naar de aarde. Ook bekend als Alban Arthan (het licht van Arthur).

Wil je lessen volgen bij Pilago?
Dat kan volg dan de link ⬇️

Een gratis proefles volgen

Lid worden

You cannot copy content of this page